Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. 

Den bliver også sendt ud pr. e-mail. 
Dem der ikke har e-mail, vil få indkaldensen med brev.

Indkaldelsen kommer yderligere også på Facebook.